Misiune Viziune

MISIUNEA INSTITUŢIEI

 • Asigurarea unui medui educaţional de performanţă, care contribuie la formarea unei personalităţi  autonome, capabile a alege şi a decide, tolerante, responsabile, creative cu competenţe necesare adaptării schimbărilor de ordin social, economic, cultural.
 • Asigurarea atingerii maximumului potenţialului de dezvoltare de care dispune fiecare copil, respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.
 • Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului,fiind mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii,a mediului natural, social şi cultural, de comunicare,de relaţionare şi de prietenie.
 • Implicarea , motivarea şi participarea copiilor la diverse concursuri pe sector şi municipiu.
 • Utilizarea la maxim a resurselor umane și materiale , care permit individualizarea educaţieişi asigură un proces educațional de calitate.

Valorile promovate sunt:

Responsabilitatea

Respectul

Dragostea

Toleranța

Munca

VIZIUNEA INSTITUŢIEI

IET Nr. 119 este o grădiniţă care tinde spre un învăţământ de nivel european :

 • un curriculum diferenţiat care acordă şanse egale tuturor copiilor ;
 • extinderea unui curriculum care să pornească de la cunoașterea profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în toate domeniile dezvoltării ;
 • construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile copiilor,respectându-se autonomia individuală a fiecărui ;
 • pregătirea fiecărui copil pentru adaptarea la viaţa socială într-un climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ ;
 • asigurarea pregătirii tuturor celor ce participă direct la educația copilului pentru a oferi coerență, consecvență și unitate influențelor educaționale ;
 • extinderea relaţiilor de parteneriat dintre grădiniţă –familie –comunitate , consideraţi parteneri egali în educaţia copiilor ;
 • extinderea serviciilor educaţionale oferite cominităţii :programe de educaţie a părinţilor, educaţie sanitară, educaţie ecologică,educaţie rutieră,stimilarea şi educarea aptitudinilor artistico- plastice,etc