Istoria instituției

Instituţia de educație timpurie nr.119 este de tipul creşă – grădiniţă.

Este instituție de stat şi este creată în conformitate cu decizia organelor administraţiei publice locale în limita numarului pentru 360 locuri.

Instituţia activeaza în baza regulamentelor autonome, respectind prevederile actelor legislative şi normative în vigoare.

Instituţia activează 45 ani, fiind dată în exploatare în anul 1972, pentru o capacitate de 360 locuri, cu 16 grupe. Este înregistrată la Consiliul municipal cu drept de persoană juridică.

În anul curent de studii activează 14 grupe.

Un bloc de 4 grupe a fost dat în arendă Oficiului de legătură al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi(decizia 4/21 -2 din 12.06.01). Din 01.12.2017 au fost redeschise 2 grupe.

Instituţia activează într-o clădire construită dupa proiect – tip cu respectarea strict a normelor sanitaro – igienice, deţinind avizul pozitiv de la centrul de sănătate publică teritorială, cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare.

În conformitate cu normele şi regulile sanitare, ea dispune de:

  • teren pentru jocuri şi activităţi la aer liber pentru fiecare grupă separate;

  • teren de sport;

  • sală de muzică;

  • sală de sport;

Încăperile instituţiei sunt înzestrate cu inventor capitonat şi necapitonat, aparataj medical, material didactice, jucarii etc.

numărul de grupe conform proiectului – 16 grupe.

numărul real de grupe -14 grupe.

numărul de copii pe listă – 430 copii.

Este o instituție de învăţămînt modernă, cu o bază didactico-materială ce corespunde tuturor cerinţelor actuale.

Instituţia oferă posibilitatea instruirii şi educării preşcolarilor cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani.

Instituţia activează 5 zile pe saptămină, conform regimului de aflare a copilului în ea, cu doua zile de odihnă.

Programul de activitate al instituției este stabilit de DGETS, de 12 ore cu începere de la 7.00 până la 19.00.

Regimul zilei este întocmit de către administraţie în baza recomandărilor medicale şi este comod atât pentru copii, cât şi pentru părinti.

Programul activităţilor prevede activităţi educaţionale conform cerinţelor sanitaro – igienice şi pedagogice, reieşind din particularităţile de vârstă a copiilor şi nu depăşesc 15 min. la grupa de creşă şi 35 la grupele mari.

După fiecare activitate urmează o pauză de 10 min.

Se asigură aflarea necesară a copilului la aer liber (nu mai puţin de 4 ore pe zi).

Călirea se efectuează în conformitate cu starea sănătăţii copiilor şi condiţiile din instituţie.

Alimentarea copiilor se organizeaza în dependenţă de programul de lucru al instituţie conform normelor natural stabilite şi este de 4 ori pe zi.

Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniţă părinţii sau tutorii legali platesc o contributie stabilită de legislația în vigoare.