Cadre didactice


Director- studii superioare,grad didacticII;

Metodist- studii superioare, grad didactic II;

Cadre didactice -25

Grad didactic I-2

Grad didactic II-18

Studii superioare- 21