,,Toamna a venit în prag, Pe al nostru drag meleag’’

Una dintre cele mai îndrăgite sărbători la care copiii din IET nr.119 au participat cu o deosebită plăcere și cu mare entuziasm; și anume că în cadrul acestei sărbători copiii au prezentat diferite tradiții, obiceiuri de toamnă  prezentate prin cântece și dansuri.  Au fost organizate iarmaroace, expoziții, cu participarea atât a copiilor  cât și a părinților.