Distracția literar-muzicală cu genericul ,,Ce este fericirea?’’

Astăzi, 29 ianuarie 2019, în incinta grădiniței 119 ,,Lia-Ciocârlia’’, s-a desfășurat distracția literar-muzicală cu genericul ,,Ce este fericirea?’’.
Au participat copiii din grupele mare ,,08’’ și pregătitoare ,,12’’.
Datorită inițiativei și creativității educatorilor
Știrbu Irina, Budan Viorica, Scafari Natalia și conducătorilor muzicali Rudu Liliana, Paladuța Maria, sărbătoarea s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, creând copiilor și spectatorilor bună dispoziție, oferind multe emoții pozitive.