Copilăria-este inima tuturor vârstelor!

Lucian Blaga

Mergând  de-a lungul străzii Ion  Pelivan, nu putem trece neobservând  acea alee de plopi din umbra cărora se aud voci  zglobii de copii… Acel  zgomot vesel trezeşte în fiecare dintre noi curiozitatea  de a afla ce se ascunde totuşi  în spatele giganţilor plopi… poate un mic colţ de rai, în care zîmbetele şi veselia au acces nelimitat…

Aceasta ar fi definiţia perfecta ce ar descrie instituția de educație timpurie nr 119 din sectorul Buiucani.

Condusă de către Doamna  Sclifos Mariana şi reprezentată  de educatorii cu o mare  dăruire  şi mult  profesionalism,  instituția de educație timpurie  a ajuns a fi una din cele mai solicitate  institutii  din  sector.

Aceasta institutie a fost fondată în anul  1972  cu o capacitate de 16 grupe. In prezent în grădiniţă  activează 14 grupe cu mai mult de 400 de copii. Aceşti pici sunt  iubiți si ingrijiţi de o echipă de pedagogi, bucătari, asistenta medicala şi alţi colaboratori ai instituţiei cu o vechime de muncă   îndelungată numai în instituţia data.

Educatorii grădiniţei  d-nele Urum Ana, Luca Ala, Musteață Victoria, Știrbu Ira,  Juc Lidia,  Tataru Tatiana, au mai mult de 25 de ani stagiu pedagogic.

Instituția de educație timpurie nr 119, este una din instituţiile cu cel mai înalt  nivel de instruire si pregătire a micilor învăţăcei, dornici de carte și apţi de a cunoaşte lucruri noi.

Ca dovadă ne pot servi reuşitele copiilor ce s-au ales cu locuri de frunte atât în incinta grădiniţei cât si pe plan municipal.

Absolvenţii  instituției noastre îşi vor continua studiile la multe licee prestigioase din municipiu:  liceul “N. Dadiani”, liceul ”D.Alighieri”, liceul “P. Rareş” , liceul “L. Deleanu” ,liceul ,,O. Ghibu,,etc. Copiii continuă să bucure părinţii  cu succese bune atit la învăţătură cît şi pe tărîmul artelor.

Datorită   profesionalismului şi dăruirii de sine a conducătorului muzical al instituţiei dna Liliana Rusu, copiii noştri  participă cu succes  la diverse activități sectoriale, municipal.

Putem menţiona că talentele copiilor noştri se dezvolta in mare măsură datorita prieteniei strînse dintre colectivul instituţiei  şi compozitoarea pentru  copii Daria Radu.  D-na Radu a susţinut mai multe spectacole de autor în incinta instituției. În repertoriul activ al copiilor instituției sunt multe opere a acestui  musician și altor persone notore ca: Ada zaporojan, Ianoș Țurcanu, etc.

Suntem  conştienţi, că prioritatea de bază  a copiilor este jocul, călătoriile şi descoperirea necunoscutului, de aceea ne-am aventurat  să plecăm în mai multe călătorii, unde copiii să poată socializa  şi chiar să se împrietenească cu alţi copii.

Procesul  dezvoltării armonioase a copiilor nu toate fi redus la activitatea instructiv-educativă, care se desfăşoară în cadrul instituţiei. În acest scop  noi folosim şi alte forme de activitate, organizate şi desfăşurate  în  afara planului  de învăţământ , dar  strîns legate de acesta, sub conducerea cadrelor didactice. Această activitate o desfăşurăm în cadrul instituţiilor  culturale , cum sunt:  teatrele, bibliotecile ,muzeile, centrele de creaţie. Copiii instituției noastre participă la  prezentarea unor spectacole, lansări de cărţi,întâlniri cu scriitorii etc.

IET nr 119 colaborează strâns cu biblioteci din sector. Datorita acestei prietenii copiii au participat la omagierea memoriei marelui nostru poet G. Vieru. Copiii de la mic la mare – de la grupele de creşă  până la grupa  pregătitoare – au gustat din nectarul poeziei lui Grigore Vieru, au descoperit mai  multe despre acest poet, despre cine şi despre ce a scris, recitând şi ascultând noi poezii.

Aceste activităţi extracurriculare se organizează periodic în instituție şi servesc un prilej de manifestare a copiilor,  de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute zi de zi  în grădiniţă noastră.

In concluzie aş vrea sa adresez o intrebare….

“Ce  doriţi voi pentru copiii D-stră?”

Răspunsul este evident  –  tot ce-i mai bun.

Oare nu este o dovadă zâmbetul de pe faţa copiilor, licărirea ochişorilor şi dorinţa de a se intoarce la grădiniţă în fiecare zi – că în sfirşit aţi  găsit aici tot ce e mai bun pentru ei?

Mai bun pentru un copil e ceea ce-şi doreşte el însuşi şi îl face fericit, iar fericirea copilior voştri constituie prioritatea grădiniţei noastre.

Motto-ul nostru este: “Fiecare copil pe care-l instruim, este un om, pe care-l câştigăm”.